Cennik

PIERWSZE ZAJĘCIA DLA NOWYCH KURSANTÓW – GRATIS!!! (dotyczy tylko grup dziecięcych i młodzieżowych, za wyjątkiem zajęć Baby Dance)

JEDNORAZOWE WEJŚCIE NA ZAJĘCIA (dotyczy tylko grup dziecięcych i młodzieżowych): 35,00 zł./osoby

Zniżki:

Zniżka rodzinna – 20% otrzymują rodzeństwa, obowiązuje tylko przy płatnościach za karnet miesięczny.

UWAGA!

Opłata miesięczna ujęta w cenniku jest stała i nie ulega zmianie w przypadku świąt, długich weekendów, zielonych szkół, ferii zimowych, komunii oraz okoliczności wynikających z winy uczestnika. Każdy uczestnik zajęć musi zachować ciągłość opłat miesięcznych, oznacza to, że nie może być przerwy w opłatach od września do czerwca. W przypadku nieobecności (pełny miesiąc) i nie opłaceniu danego miesiąca i powstaniu przerwy w opłatach, obowiązuje uiszczenie opłaty reaktywacyjnej w wysokości 1/2 (połowy) miesięcznej składki zajęć, na które uczęszczał Uczestnik zajęć.