Rodo

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018r obowiązuje nowe unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Pragniemy poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.
Nowe regulacja prawne zobowiązują nas do przedstawienia Państwu informacji o tym jak przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie posiadacie Państwo związane z tym prawa. Każdorazowo, jeżeli mówimy o Państwa danych osobowych, należy rozumieć przez to również dane osobowe Waszych dzieci, w imieniu których Państwo działacie.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sportowy Klub Taneczny „Flamenco” z siedzibą w Siemianowicach Śląskich 41-100, ul. 1-go Maja 11, NIP 6431635870, realizująca zajęcia edukacji tanecznej, sportowej i rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w placówce Sportowego Klubu Tanecznego „Flamenco” w Siemianowicach Śląskich przy ul. 1-go Maja 11

2. Dane do kontaktów
Można się z nami skontaktować : telefonicznie pod nr 501 663 006, 609 424 002, pod adresem mailowym: sktflamenco@op.pl, pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Sportowy Klub Taneczny „Flamenco” 41-100 Siemianowice Śląskie ul. 1-go Maja 11 lub osobiście na terenie placówki.

3. Pochodzenia Państwa danych osobowych
Otrzymaliśmy Państwa dane osobowe w momencie, w którym wypełniliście Państwo kart informacyjnych, oraz w chwili uzupełnienia i zweryfikowania danych. Podanie Państwa danych osobowych było dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej/ łączących nas umowy/umów.

4.Dane kontaktowe inspektora danych osobowych
Za względu na skalę przetwarzania danych nie powołano inspektora danych osobowych.

5. Cele przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
– zawarcia i wykonania umowy
– na potrzeby utrzymywania bieżących kontaktów
– marketingu bezpośredniego dotyczącego oferowanych usług i produktów
– informacyjnym o bieżących projektach realizowanych przez Sportowy Klub Taneczny „Flamenco”
– prowadzenia działań analitycznych i statystycznych
– ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

6. Jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane
Dane osobowe, które są przez nas przetwarzane to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, nr telefonu Państwa oraz imię nazwisko i datę urodzin dziecka, a także informacja dotycząca wskazań i przeciwwskazań medycznych dziecka w zakresie umożliwiającym realizację umowy.

7. Okres przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji umowy/ umów, lub do momentu gdy wyrazicie Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może każdorazowo zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. W przypadku marketingu bezpośredniego przetwarzanie danych będzie realizowane do momentu wygaśnięcia umowy/ umów jako czasu , w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych lub do momentu wniesienia sprzeciwu.

8. Kategorie odbiorców danych
Odbiorcami Państwa danych jest firma świadcząca usługi księgowe, polskie towarzystwo taneczne oraz banki.

9. Przysługujące Państwu prawa
Macie Państwo prawo do dostępu, do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania ( poprawienia, uzupełnienia), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia jak również macie Państwo prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Państwa szczególną sytuacją.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza RODO.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiamy Sportowy Klub Taneczny FLAMENCO